Hva er gestaltterapi?

Gestaltterapi er en retning innenfor den humanistiske psykologien. Den er en av de mest utbredte psykoterapeutiske retninger i Europa og USA.

Gestaltterapiens grunnleggende ideer er at hvert enkelt menneske selv er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir. Gestaltterapi har utviklet metoder for å bevisstgjøre mennesker på egne følelser, reaksjoner og handlingsmønstre slik at vi tydeligere kan se oss selv og våre valg. Metodene brukes også til å bearbeide tidligere opplevelser og i egenutvikling.

"Vi gjør det vi gjør til vi gjør noe annet"

Mange erfarer at vi gjentar gamle mønstre som ikke lenger er hensiktsmessige for oss. Gestaltterapi handler om å skape bevissthet og innsikt slik at vi kan velge å endre gamle mønstre.

Villa Long, Bjørnsvikveien 6a, 1341 Slependen.

eli.borchsenius@gmail.com; M: +47 909 345 11; www.eliborchsenius.no
Organisasjonsnr: 986608834